labore_logo
Samenwerking van gemeenten

Samenwerking tussen gemeenten is allereerst een zaak van het bestuur. Begin met het in beeld brengen van de huidige situatie maar kijk gelijktijdig naar de mogelijkheden om te komen tot integratie en coördinatie.
Wij beschikken over een overzicht van alle samenwerkingsrelaties tussen gemeenten maar ook over allerlei indelingen in regio’s( zoals bijvoorbeeld COROP-gebieden) waarbij ook andere overheidsorganisaties zijn betrokken.

Via en quick-scan kunnen we snel een aantal varianten presenteren op basis waarvan een eerste voorkeur kan worden uitgesproken.
Het opzetten van een kleine slagvaardige projectorganisatie zal noodzakelijk zijn. Dat daarbij een onafhankelijke en objectieve voorzitter voor nodig is, behoeft geen betoog. Wij beschikken hiervoor ruimschoots over de benodigde kennis en ervaring..

Al snel komt ook de vraag op tafel hoe vorm en inhoud kan worden gegeven aan de samenwerking. De Wet gemeenschappelijke regelingen komt daarbij snel in beeld maar deze vorm kan niet meer rekenen op veel enthousiasme bij bestuurders.
LABORE beschikt over veel praktische kennis op basis waarvan voor andere (juridische) vormen kan worden gekozen.

Samenwerking tussen gemeenten is allereerst een zaak van het bestuur. Begin met het in beeld brengen van de huidige situatie maar kijk gelijktijdig naar de mogelijkheden om te komen tot integratie en coördinatie.
Wij beschikken over een overzicht van alle samenwerkingsrelaties tussen gemeenten maar ook over allerlei indelingen in regio’s( zoals bijvoorbeeld COROP-gebieden) waarbij ook andere overheidsorganisaties zijn betrokken.

Via en quick-scan kunnen we snel een aantal varianten presenteren op basis waarvan een eerste voorkeur kan worden uitgesproken.
Het opzetten van een kleine slagvaardige projectorganisatie zal noodzakelijk zijn. Dat daarbij een onafhankelijke en objectieve voorzitter voor nodig is, behoeft geen betoog. Wij beschikken hiervoor ruimschoots over de benodigde kennis en ervaring..

Al snel komt ook de vraag op tafel hoe vorm en inhoud kan worden gegeven aan de samenwerking. De Wet gemeenschappelijke regelingen komt daarbij snel in beeld maar deze vorm kan niet meer rekenen op veel enthousiasme bij bestuurders.
LABORE beschikt over veel praktische kennis op basis waarvan voor andere (juridische) vormen kan worden gekozen.