labore_logo
Samenwerking van gemeenten

De komende jaren krijgen gemeenten er, vanwege de decentralisaties, veel taken bij. Vooral in het sociale domein zal veel van de gemeenten gevraagd worden.
De gemeenten worden “de eerste overheid” d.w.z. dat de burgers in toenemende mate zijn aangewezen op de dienstverlening van hun gemeente.

Samenwerken zorgt ervoor dat gemeenten:
- het beleid op elkaar kunnen afstemmen op het gebied van woningbouw, bedrijfsterreinen, infrastructuur e.d.;
- beschikken over voldoende specialistische kennis en capaciteit om de primaire taken te kunnen uitvoeren;
- voldoende (gezamenlijke) draagkracht hebben om bijvoorbeeld een ICT-infrastructuur (zoals samenwerking op het gebied van belastingen) te kunnen opzetten;
- beschikken over meer slagkracht tegenover private partijen zoals zorg- en dienstverleners (in bijvoorbeeld de huishoudelijk hulp, jeugdzorg en werk en inkomen);
- de mogelijkheid hebben om kwalitatief hoogwaardige contracten met leveranciers af te sluiten (bijvoorbeeld door professionele inkoop- en aanbesteding).

Samenwerking kan op verschillende maniereen; van netwerkvormen, Shared Services tot zelfs het in elkaar schuiven van twee of meer ambtelijke organisaties tot één organisatie.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft met zijn brief van 15 maart 2013 gemeenten opgeroepen om voor de zomer met de omliggende gemeenten in gesprek te gaan om te komen tot voorstellen voor (nieuwe) vormen van samenwerking.

De komende jaren krijgen gemeenten er, vanwege de decentralisaties, veel taken bij. Vooral in het sociale domein zal veel van de gemeenten gevraagd worden.
De gemeenten worden “de eerste overheid” d.w.z. dat de burgers in toenemende mate zijn aangewezen op de dienstverlening van hun gemeente.

Samenwerken zorgt ervoor dat gemeenten:
- het beleid op elkaar kunnen afstemmen op het gebied van woningbouw, bedrijfsterreinen, infrastructuur e.d.;
- beschikken over voldoende specialistische kennis en capaciteit om de primaire taken te kunnen uitvoeren;
- voldoende (gezamenlijke) draagkracht hebben om bijvoorbeeld een ICT-infrastructuur (zoals samenwerking op het gebied van belastingen) te kunnen opzetten;
- beschikken over meer slagkracht tegenover private partijen zoals zorg- en dienstverleners (in bijvoorbeeld de huishoudelijk hulp, jeugdzorg en werk en inkomen);
- de mogelijkheid hebben om kwalitatief hoogwaardige contracten met leveranciers af te sluiten (bijvoorbeeld door professionele inkoop- en aanbesteding).

Samenwerking kan op verschillende maniereen; van netwerkvormen, Shared Services tot zelfs het in elkaar schuiven van twee of meer ambtelijke organisaties tot één organisatie.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft met zijn brief van 15 maart 2013 gemeenten opgeroepen om voor de zomer met de omliggende gemeenten in gesprek te gaan om te komen tot voorstellen voor (nieuwe) vormen van samenwerking.