labore_logo

Profiel
Na mijn studie Economie aan de Universiteit van Amsterdam was ik 13 jaar werkzaam in het middelbaar onderwijs in Amsterdam. Tijdens die periode ontstond mijn belangstelling voor het openbaar bestuur en was ik daarin actief. Ik voel me sterk betrokken bij zaken die zich op het snijvlak bevinden van openbaar bestuur en ambtelijke professionaliteit. Mijn specialiteit daarbij is het analyseren van gecompliceerde financiële vraagstukken.
Daarnaast beschik ik over redactionele vaardigheden waarmee ik een ingewikkelde problematiek begrijpelijk weet te verwoorden.

Werkervaring
Met 13 jaar onderwijservaring trad ik in 1985 in dienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken als inspecteur Financiën Lagere Overheden en later als plaatsvervangend hoofd van de inspectie. In die rol adviseerde ik de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken over met name gemeenten die in financiële problemen verkeerden.
Van 1993 tot 1998 was ik hoofd Financiën en concerncontroller van de gemeente Lelystad (toen 62.000 inwoners) en in 1998 werd ik directeur Middelen (financiën, personeelszaken, informatisering en automatisering, facilitaire zaken, strategie en communicatie, ruim 300 fte)) van de gemeente Apeldoorn (156.000 inwoners).
Van 2010 tot 2012 was ik loco-secretaris en directeur Algemene Zaken van die gemeente.
Door mijn werkzaamheden heb ik een ruime ervaring opgedaan op het gebied van management en organisatie. Tevens ben ik opdrachtgever en begeleider geweest van diverse in- en externe onderzoeken.

Huidige (neven)functies
Als voorzitter van het inkoopplatform Stedendriehoek (Apeldoorn, Deventer, Zutphen en omliggende gemeenten) ben ik momenteel bezig met het maken van een business case voor een verdere centralisatie van de inkoopfunctie van de deelnemende gemeenten. Daarnaast ben ik actief in de FAMO (Federatie van Algemene Middelenmanagers bij de Overheid) op het gebied van informatiebeleid. Hiervoor organiseer ik sinds enkele jaren congressen treed ik ook op als dagvoorzitter van bijeenkomsten.

Bestuurlijke ervaring
In de jaren ’70 en ’80 was ik actief als o.a. gemeenteraadslid, wethouder (financiën, onderwijs, woningbouw, cultuur) en loco-burgemeester van mijn toenmalige woonplaats.
Ook was ik actief in een voorloper van de stadsregio Amsterdam en de regio Amstelland en de Meerlanden. Daarbij heb ik de bestuurlijke ervaring opgedaan van de dynamiek en diversiteit tussen grote stad en buurgemeenten. Het overbruggen van belangentegenstelling is daarbij belangrijk.

Andere relevante ervaringen
Ik heb deel uitgemaakt van de ledenraad van een onderlinge ziektekostenverzekeringsmaatschappij en heb als freelance docent veel trainingen gegeven voor KPMG Decentrale Overheid en de Bestuursacademie Nederland.
In mijn vrije tijd ben ik gepassioneerd hardloper en organist.

Profiel
Na mijn studie Economie aan de Universiteit van Amsterdam was ik 13 jaar werkzaam in het middelbaar onderwijs in Amsterdam. Tijdens die periode ontstond mijn belangstelling voor het openbaar bestuur en was ik daarin actief. Ik voel me sterk betrokken bij zaken die zich op het snijvlak bevinden van openbaar bestuur en ambtelijke professionaliteit. Mijn specialiteit daarbij is het analyseren van gecompliceerde financiële vraagstukken.
Daarnaast beschik ik over redactionele vaardigheden waarmee ik een ingewikkelde problematiek begrijpelijk weet te verwoorden.

Werkervaring
Met 13 jaar onderwijservaring trad ik in 1985 in dienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken als inspecteur Financiën Lagere Overheden en later als plaatsvervangend hoofd van de inspectie. In die rol adviseerde ik de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken over met name gemeenten die in financiële problemen verkeerden.
Van 1993 tot 1998 was ik hoofd Financiën en concerncontroller van de gemeente Lelystad (toen 62.000 inwoners) en in 1998 werd ik directeur Middelen (financiën, personeelszaken, informatisering en automatisering, facilitaire zaken, strategie en communicatie, ruim 300 fte)) van de gemeente Apeldoorn (156.000 inwoners).
Van 2010 tot 2012 was ik loco-secretaris en directeur Algemene Zaken van die gemeente.
Door mijn werkzaamheden heb ik een ruime ervaring opgedaan op het gebied van management en organisatie. Tevens ben ik opdrachtgever en begeleider geweest van diverse in- en externe onderzoeken.

Huidige (neven)functies
Als voorzitter van het inkoopplatform Stedendriehoek (Apeldoorn, Deventer, Zutphen en omliggende gemeenten) ben ik momenteel bezig met het maken van een business case voor een verdere centralisatie van de inkoopfunctie van de deelnemende gemeenten. Daarnaast ben ik actief in de FAMO (Federatie van Algemene Middelenmanagers bij de Overheid) op het gebied van informatiebeleid. Hiervoor organiseer ik sinds enkele jaren congressen treed ik ook op als dagvoorzitter van bijeenkomsten.

Bestuurlijke ervaring
In de jaren ’70 en ’80 was ik actief als o.a. gemeenteraadslid, wethouder (financiën, onderwijs, woningbouw, cultuur) en loco-burgemeester van mijn toenmalige woonplaats.
Ook was ik actief in een voorloper van de stadsregio Amsterdam en de regio Amstelland en de Meerlanden. Daarbij heb ik de bestuurlijke ervaring opgedaan van de dynamiek en diversiteit tussen grote stad en buurgemeenten. Het overbruggen van belangentegenstelling is daarbij belangrijk.

Andere relevante ervaringen
Ik heb deel uitgemaakt van de ledenraad van een onderlinge ziektekostenverzekeringsmaatschappij en heb als freelance docent veel trainingen gegeven voor KPMG Decentrale Overheid en de Bestuursacademie Nederland.
In mijn vrije tijd ben ik gepassioneerd hardloper en organist.