labore_logo

Profiel
Het begin van mijn loopbaan kenmerkt zich door een inhoudelijke scholing op financieel-economisch terrein. Daarna heb ik een passie ontwikkeld voor het functioneren van het lokale en regionale bestuur. Gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en mensen tot elkaar brengen is mijn werk geworden. Ondanks mijn achtergrond als gemeentesecretaris interesseer ik mij vooral voor het bestuurlijk samenspel, een vraagstuk dat voortdurend in beweging is en blijft.
Communiceren en debatteren zijn daarbij belangrijke elementen, waaraan ik ook graag deelneem.
Als gemeentesecretaris heb ik mij altijd onafhankelijk opgesteld en daardoor een meerwaarde geleverd aan het openbaar bestuur.

Werkervaring
Gedurende bijna 30 jaar ben ik werkzaam op het snijvlak van politiek bestuur en ambtelijke professionaliteit. Aanvankelijk bij verschillende gemeenten en sedert september 1985 als plaatsvervangend hoofd van de Inspectie Financiën Lagere Overheden bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Van 1993 tot 2001 was ik gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Spijkenisse (75.000 inwoners). Daarna ben ik dezelfde functie gaan uitoefenen in de gemeente Veenendaal (63.000 inwoners).
Voorts was ik actief als coördinerend gemeentesecretaris van de Veiligheidsregio Utrecht, lid van het LOCGS en bestuursadviseur van de regio Food-Valley (een samenwerkingsverband van 8 gemeenten).

Huidige (neven)functies
Mijn kennis en ervaring binnen het openbaar bestuur zet ik o.a. in als docent/trainer en personal coach voor bestuurders en overheidsmanagers. Hierbij heb ik mij vooral gespecialiseerd in het adviseren en ondersteunen van wethouders en burgemeesters bij bestuurlijke en strategische vraagstukken.
Ook treed ik op als gastdocent Staats- en bestuursrecht bij de Universiteit van Nijmegen.
Als redactielid van “De Gemeentewet en haar toepassing” (uitgeverij Kluwer) ben ik zeer goed op de hoogte van de recente ontwikkelingen op gemeentelijk terrein zowel qua wetgeving als qua uitwerking hiervan in de praktijk.

Al bijna 10 jaar ben ik actief op het terrein van Rekenkamers. Zo was ik lid van de commissies in Leiden en Gouda en ben ik thans lid van de rekenkamers in Doetinchem en IJsselstein. Sinds kort ben ik ook voorzitter van de Rekenkamer van het waterschap Rijn en IJssel.
Gedurende een aantal jaren maak ik tevens deel uit van de referendumcommissie van de gemeente Winterswijk die als doel heeft de burgers meer te betrekken bij het lokale bestuur.

Bestuurlijke ervaring
In de jaren ’80 en ‘90 was ik actief als o.a. gemeenteraadslid en wethouder (ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, recreatie en milieu) van mijn toenmalige woonplaats.
Ook was ik lid van het algemeen en dagelijks bestuur van een recreatieschap en het samenwerkingsverband Midden en West-Utrecht.

Andere relevante ervaringen
Als lid van de Bondsraad van de ANWB heb ik ervaring opgedaan en een landelijk netwerk opgebouwd op het gebied van verkeer en vervoer, natuur en recreatie, e.d.


Profiel
Het begin van mijn loopbaan kenmerkt zich door een inhoudelijke scholing op financieel-economisch terrein. Daarna heb ik een passie ontwikkeld voor het functioneren van het lokale en regionale bestuur. Gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en mensen tot elkaar brengen is mijn werk geworden. Ondanks mijn achtergrond als gemeentesecretaris interesseer ik mij vooral voor het bestuurlijk samenspel, een vraagstuk dat voortdurend in beweging is en blijft.
Communiceren en debatteren zijn daarbij belangrijke elementen, waaraan ik ook graag deelneem.
Als gemeentesecretaris heb ik mij altijd onafhankelijk opgesteld en daardoor een meerwaarde geleverd aan het openbaar bestuur.

Werkervaring
Gedurende bijna 30 jaar ben ik werkzaam op het snijvlak van politiek bestuur en ambtelijke professionaliteit. Aanvankelijk bij verschillende gemeenten en sedert september 1985 als plaatsvervangend hoofd van de Inspectie Financiën Lagere Overheden bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Van 1993 tot 2001 was ik gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Spijkenisse (75.000 inwoners). Daarna ben ik dezelfde functie gaan uitoefenen in de gemeente Veenendaal (63.000 inwoners).
Voorts was ik actief als coördinerend gemeentesecretaris van de Veiligheidsregio Utrecht, lid van het LOCGS en bestuursadviseur van de regio Food-Valley (een samenwerkingsverband van 8 gemeenten).

Huidige (neven)functies
Mijn kennis en ervaring binnen het openbaar bestuur zet ik o.a. in als docent/trainer en personal coach voor bestuurders en overheidsmanagers. Hierbij heb ik mij vooral gespecialiseerd in het adviseren en ondersteunen van wethouders en burgemeesters bij bestuurlijke en strategische vraagstukken.
Ook treed ik op als gastdocent Staats- en bestuursrecht bij de Universiteit van Nijmegen.
Als redactielid van “De Gemeentewet en haar toepassing” (uitgeverij Kluwer) ben ik zeer goed op de hoogte van de recente ontwikkelingen op gemeentelijk terrein zowel qua wetgeving als qua uitwerking hiervan in de praktijk.

Al bijna 10 jaar ben ik actief op het terrein van Rekenkamers. Zo was ik lid van de commissies in Leiden en Gouda en ben ik thans lid van de rekenkamers in Doetinchem en IJsselstein. Sinds kort ben ik ook voorzitter van de Rekenkamer van het waterschap Rijn en IJssel.
Gedurende een aantal jaren maak ik tevens deel uit van de referendumcommissie van de gemeente Winterswijk die als doel heeft de burgers meer te betrekken bij het lokale bestuur.

Bestuurlijke ervaring
In de jaren ’80 en ‘90 was ik actief als o.a. gemeenteraadslid en wethouder (ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, recreatie en milieu) van mijn toenmalige woonplaats.
Ook was ik lid van het algemeen en dagelijks bestuur van een recreatieschap en het samenwerkingsverband Midden en West-Utrecht.

Andere relevante ervaringen
Als lid van de Bondsraad van de ANWB heb ik ervaring opgedaan en een landelijk netwerk opgebouwd op het gebied van verkeer en vervoer, natuur en recreatie, e.d.