labore_logo

LABORE is een nieuwe speler op het terrein van onderzoek en advies voor het openbaar bestuur. Jan Langelaar en Roel de Boer zijn partner in LABORE, praktisch ingestelde mensen die beschikken over veel praktijkervaring bij rijk, gemeenten en provincies, op alle beleidsterreinen waarmee deze te maken hebben. Echte generalisten dus die bovendien niet alleen ambtelijke ervaring hebben maar ook bestuurder (raadslid en wethouder) zijn geweest, mensen die weten hoe de hazen lopen !

LABORE richt zich specifiek op het onderzoeken van actuele zaken die spelen binnen lagere overheden (gemeenten, provincies, gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingsverbanden).
Wij doen dat zowel in opdracht van colleges van B&W als van gemeenteraden.

Klik hier voor het cv van Jan Langelaar en Roel de Boer.

LABORE is een nieuwe speler op het terrein van onderzoek en advies voor het openbaar bestuur. Jan Langelaar en Roel de Boer zijn partner in LABORE, praktisch ingestelde mensen die beschikken over veel praktijkervaring bij rijk, gemeenten en provincies, op alle beleidsterreinen waarmee deze te maken hebben. Echte generalisten dus die bovendien niet alleen ambtelijke ervaring hebben maar ook bestuurder (raadslid en wethouder) zijn geweest, mensen die weten hoe de hazen lopen !

LABORE richt zich specifiek op het onderzoeken van actuele zaken die spelen binnen lagere overheden (gemeenten, provincies, gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingsverbanden).
Wij doen dat zowel in opdracht van colleges van B&W als van gemeenteraden.

Klik hier voor het cv van Jan Langelaar en Roel de Boer.