labore_logo
Grondexploitaties

Een eenvoudig te begrijpen scan met daarin aandacht voor de (boek)waarde van de gronden en de wijze waarop deze zijn gefinancierd. Het gaat hierbij om investeringen die al zijn gedaan.
Ook is daarbij belangrijk te kijken naar de (te lange) doorlooptijd van de grondexploitatie. Hierbij staat de vraag centraal of en zo ja wanneer, de investeringen weer worden terugverdiend.

Door te kijken naar de realiteitswaarde van de grondexploitatieramingen ontstaat een goed beeld van de risico’s die de gemeente loopt. De factor rente vormt hierbij in de praktijk het grootste risico. Zolang de gedane investeringen niet zijn terugverdiend wordt de rente bijgeschreven, wat de grond nog duurder maakt.

Een eenvoudig te begrijpen scan met daarin aandacht voor de (boek)waarde van de gronden en de wijze waarop deze zijn gefinancierd. Het gaat hierbij om investeringen die al zijn gedaan.
Ook is daarbij belangrijk te kijken naar de (te lange) doorlooptijd van de grondexploitatie. Hierbij staat de vraag centraal of en zo ja wanneer, de investeringen weer worden terugverdiend.

Door te kijken naar de realiteitswaarde van de grondexploitatieramingen ontstaat een goed beeld van de risico’s die de gemeente loopt. De factor rente vormt hierbij in de praktijk het grootste risico. Zolang de gedane investeringen niet zijn terugverdiend wordt de rente bijgeschreven, wat de grond nog duurder maakt.