labore_logo
Grondexploitaties

LABORE heeft de kennis en expertise in huis om snel (quick scan) de situatie in beeld te brengen van de grondexploitaties in uw gemeente.
Maar dat is niet voldoende en belangrijker is hoe u er weer grip op krijgt en het probleem oplost.

Aan de kwaliteit van de verschillende informatie- en besluitvormingsdocumenten over grondexploitatie moeten hoge eisen worden gesteld. Dit vooral omdat grondexploitaties zich over een reeks van jaren, soms wel tien jaar of meer, uitstrekken.

Dikke rapporten opstellen waarin wordt beschreven hoe het allemaal zo is gekomen is niet zo interessant. Aan een praktische aanpak heeft de gemeenteraad veel meer.

LABORE heeft de kennis en expertise in huis om snel (quick scan) de situatie in beeld te brengen van de grondexploitaties in uw gemeente.
Maar dat is niet voldoende en belangrijker is hoe u er weer grip op krijgt en het probleem oplost.

Aan de kwaliteit van de verschillende informatie- en besluitvormingsdocumenten over grondexploitatie moeten hoge eisen worden gesteld. Dit vooral omdat grondexploitaties zich over een reeks van jaren, soms wel tien jaar of meer, uitstrekken.

Dikke rapporten opstellen waarin wordt beschreven hoe het allemaal zo is gekomen is niet zo interessant. Aan een praktische aanpak heeft de gemeenteraad veel meer.