labore_logo
Grondexploitaties

Grondexploitaties staan volop in de belangstelling. Tot voor enkele jaren was het aankopen, bouw- en woonrijpmaken van gronden Met de verkoop werden flinke winsten gemaakt die ten goede kwamen aan de inwoners van die gemeenten. Hiermee kon een nieuw zwembad, sportvelden of een theater worden gerealiseerd.

Door de economische crisis die ons al enige tijd in de greep houdt is hier een eind aan gekomen. Sterker nog: gemeenten moeten soms drastisch afwaarderen/afschrijven op hun grondposities. Niet alleen omdat de grond in waarde is gedaald maar ook omdat ze teveel grond, teveel bouwplannen en te hoge ambities hebben.

Het thema “grondexploitaties” was aanvankelijk nog teveel een “black box” maar de aandacht van gemeenteraden voor het grondbedrijf is door de crisis fors toegenomen. Toch blijft het een moeilijk onderwerp en is niet altijd duidelijk “aan welke knoppen de raad kan draaien”.

Grondexploitaties staan volop in de belangstelling. Tot voor enkele jaren was het aankopen, bouw- en woonrijpmaken van gronden Met de verkoop werden flinke winsten gemaakt die ten goede kwamen aan de inwoners van die gemeenten. Hiermee kon een nieuw zwembad, sportvelden of een theater worden gerealiseerd.

Door de economische crisis die ons al enige tijd in de greep houdt is hier een eind aan gekomen. Sterker nog: gemeenten moeten soms drastisch afwaarderen/afschrijven op hun grondposities. Niet alleen omdat de grond in waarde is gedaald maar ook omdat ze teveel grond, teveel bouwplannen en te hoge ambities hebben.

Het thema “grondexploitaties” was aanvankelijk nog teveel een “black box” maar de aandacht van gemeenteraden voor het grondbedrijf is door de crisis fors toegenomen. Toch blijft het een moeilijk onderwerp en is niet altijd duidelijk “aan welke knoppen de raad kan draaien”.