labore_logo
Gemeentelijke herindeling

LABORE heeft de kennis en expertise in huis om ondersteuning te verlenen wanneer gemeenten besluiten tot samenvoeging van hun gemeenten tot één nieuwe.

De eerste stap daartoe is het maken van een herindelingsscan. Hierin wordt een analyse gemaakt van de betrokkenen gemeenten waarin aspecten aan de orde komen als de verschillen in voorzieningenniveau, de deelname aan bestaande samenwerkingsverbanden, de financiële positie van  de individuele gemeenten.

Vervolgens moeten de voor- en nadelen van de herindeling in kaart gebracht worden waarbij vooral gekeken wordt naar de toekomst. De uitvoering van de taken in het sociaal domein, de gevolgen van demografische ontwikkeling, de regionale functie e.d. spelen daarbij een belangrijke rol.

Het bestuur is in dit soort processen een belangrijke speler maar vormt soms ook een bedreiging voor het slagen van een herindelingsoperatie. Belangen en prestige winnen het soms namelijk van de ratio.
Het opzetten van een kleine slagvaardige projectorganisatie zal noodzakelijk zijn waarbij een onafhankelijk en objectieve voorzitter nodig is.

LABORE kan niet alleen een herindelingscan maken maar beschikt ook over veel praktische kennis om het hele proces in goede banen te leiden.

LABORE heeft de kennis en expertise in huis om ondersteuning te verlenen wanneer gemeenten besluiten tot samenvoeging van hun gemeenten tot één nieuwe.

De eerste stap daartoe is het maken van een herindelingsscan. Hierin wordt een analyse gemaakt van de betrokkenen gemeenten waarin aspecten aan de orde komen als de verschillen in voorzieningenniveau, de deelname aan bestaande samenwerkingsverbanden, de financiële positie van  de individuele gemeenten.

Vervolgens moeten de voor- en nadelen van de herindeling in kaart gebracht worden waarbij vooral gekeken wordt naar de toekomst. De uitvoering van de taken in het sociaal domein, de gevolgen van demografische ontwikkeling, de regionale functie e.d. spelen daarbij een belangrijke rol.

Het bestuur is in dit soort processen een belangrijke speler maar vormt soms ook een bedreiging voor het slagen van een herindelingsoperatie. Belangen en prestige winnen het soms namelijk van de ratio.
Het opzetten van een kleine slagvaardige projectorganisatie zal noodzakelijk zijn waarbij een onafhankelijk en objectieve voorzitter nodig is.

LABORE kan niet alleen een herindelingscan maken maar beschikt ook over veel praktische kennis om het hele proces in goede banen te leiden.