labore_logo
Rekenkamer en raadsonderzoeken

De toegevoegde waarde van Rekenkamers is echter beperkt gebleven. De belangrijkste reden daarvan is naar onze mening dat Rekenkamers teveel onderzoek doen naar zaken die niet politiek-bestuurlijk relevant zijn. Zij richten zich te vaak op bedrijfsvoeringsonderwerpen. Onderzoek hiernaar is een bevoegdheid van het college van B&W op grond van artikel 213a Gemeentewet.

Onze visie is dat de raad moet kunnen beschikken over een eigen onderzoeksfunctie, zelf opdrachten moet kunnen geven en zelf de rekenkamer moet kunnen aansturen. Dit behoeft niet ten koste te gaan van onafhankelijkheid en objectiviteit.

De toegevoegde waarde van Rekenkamers is echter beperkt gebleven. De belangrijkste reden daarvan is naar onze mening dat Rekenkamers teveel onderzoek doen naar zaken die niet politiek-bestuurlijk relevant zijn. Zij richten zich te vaak op bedrijfsvoeringsonderwerpen. Onderzoek hiernaar is een bevoegdheid van het college van B&W op grond van artikel 213a Gemeentewet.

Onze visie is dat de raad moet kunnen beschikken over een eigen onderzoeksfunctie, zelf opdrachten moet kunnen geven en zelf de rekenkamer moet kunnen aansturen. Dit behoeft niet ten koste te gaan van onafhankelijkheid en objectiviteit.